Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/grupoazamv/mediambient/wp-includes/functions.php on line 6078
Fonts d’energia alternativa – Ajuntament de Súria

Fonts d’energia alternativa

APOSTA PER LES RENOVABLES!

  • Els captadors solars són una bona solució per obtenir aigua calenta. Una instal·lació de 2 a 3 m2 pot produir la major part de l’aigua calenta sanitària per a un habitatge.
  • Una caldera de biomassa és un bon substitut de les calderes convencionals podent cobrir total o parcialment les necessitats de calefacció i d’aigua calenta sanitària.
  • Recorda que alguns dels aparells o joguines que utilitzes hi són en versió ‘solar’. Tingues-ho en compte a l’hora d’adquirir-los.
  • Els vehicles elèctrics han millorat molt el seu rendiment. Si has de comprar un vehicle, planteja-t’ho i demana’n informació.