Il·luminació

La il·luminació de la llar és la part de consum energètic que menys s’aprofita. Posar en pràctica una sèrie de consells pot suposar un estalvi de fins al 80 % d’energia!

APROFITANT LA LLUM NATURAL

  • Aprofita al màxim la llum del sol. La llum natural és la més saludable per la vista i estalviaràs en llum artificial.
  • Les parets, sostres i elements decoratius de colors clars reflecteixen la llum i permeten aprofitar més la llum natural.
  • Reserva les habitacions més lluminosos per les estances en les que passis la major part del temps.
  • Pots solucionar l’accés de llum natural a espais interiors sense obertures a l’exterior mitjançant claraboies o instal·lant conductes de llum.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

  • Canvia les bombetes convencionals per altres de baix consum. Consumeixen un 80 % menys d’energia.
  • Les bombetes de tons clars donen molta més llum que les opaques i les de colors.
  • Per il·luminació ornamental escull dissenys en que puguis utilitzar bombetes tipus led o fluorescents compactes.
  • Si tens jardí utilitza fanals solars.

ÚS

  • Regula la il·luminació de cada habitació segons les necessitats o ús. Obtindràs un major confort i estalviaràs energia.
  • Quan surtis de les estances, apaga els llums.