Preguntes i respostes

L’Ajuntament va fer l’any 2017 diferents sessions sobre el sistema de recollida porta a porta. Aquestes sessions van ser adreçades al veïnat dels barris, masies i nuclis disseminats, i als comerciants, empresaris i hortolans.

A continuació s’inclouen els principals dubtes plantejats durant aquestes sessions, amb respostes que també es poden trobar al web www.suria.cat.

  • Són pocs, tres dies a la setmana, per recollir els residus orgànics? L’empresa que va fer el projecte del porta a porta a Súria va proposar aquesta freqüència de recollida perquè en altres municipis la mitjana de vegades que una família treu els residus orgànics és d’1,7 cops per setmana. Malgrat això, si a Súria es veu que aquesta freqüència de recollida és insuficient, es valorarà l’opció d’ampliar-la a quatre cops per setmana durant els mesos d’estiu.

  • Serà un problema la pudor dels residus orgànics a casa? Segons el calendari inicial, els residus orgànics seran recollits els dimecres, divendres i diumenges. Amb aquesta freqüència de recollida es vol minimitzar el tema de les possibles males olors als domicilis, tenint en compte que els dilluns no és un dia habitual de compra de peix. El ritme de putrefacció d’altres aliments és més lent que el del peix, i per tant no s’haurien de generar tantes males olors. Si s’utilitza el cubell reixat que es donarà i la bossa compostable, encara es retarda molt més l’inici de les pudors. Malgrat això, si alguna persona ha cuinat algun tipus d’aliment que provoca molta pudor o té una gran quantitat de residus orgànics que no pot guardar més, es podrà utilitzar l’àrea d’emergència per llençar aquest tipus de residus.

  • On estarà ubicada l’àrea d’emergència? Al costat de la Deixalleria Municipal. L’àrea d’emergència es podrà fer servir tots els dies de la setmana i a qualsevol hora del dia i de la nit.

  • Què passa si tenim dubtes sobre la classificació d’alguns residus? Abans de la posada en marxa del sistema porta a porta, es farà una campanya informativa que arribarà a totes les llars de la vila. Es repartirà un fulletó explicatiu sobre la tipologia dels residus que han d’anar a cada fracció. L’Ajuntament també disposarà d’un telèfon d’informació ambiental per resoldre qualsevol dubte.

  • S’abaixarà la taxa d’escombraries? La implantació del sistema porta a porta no farà pujar la taxa d’escombraries. Probablement serà difícil abaixar-la per raons que afecten tots els municipis catalans, i en especial els del Bages. L’any 2018 s’incrementarà el cànon que la Generalitat cobra a tots els ajuntaments com a penalització pels residus que no han estat seleccionats correctament, i que generalment van als contenidors de rebuig. A més, a la nostra comarca haurem de pagar un nou cost afegit perquè els residus de rebuig s’hauran de traslladar al Vallès Occidental per l’aplicació de noves normatives d’obligat compliment.

  • Com es farà la recollida als horts? L’Ajuntament instal·larà compostadors per tal que els hortolans hi puguin llençar les restes orgàniques. Pel que fa a les restes inorgàniques generades per l’activitat als horts (plàstics, cartrons, etcètera), hauran de seguir el circuit domèstic de recollida, portar-los a l’àrea d’emergència o a la Deixalleria Municipal.

  • Com funcionarà la recollida de residus per a les masies? Hi haurà una àrea d’aportació de residus a prop del camp de tir de la Vall Seca per tal que les persones residents a les masies de la zona hi puguin portar els residus separats selectivament. Pel que fa a les masies d’altres sectors del municipi, es parlarà cas per cas per acordar el punt de deposició de les deixalles.