Neteja pública

La neteja viària de Súria és un servei que l’Ajuntament té delegat a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. És prestat en règim de concessió per l’empresa CESPA Servicios Urbanos.
Dues persones s’encarreguen de netejar carrers, places i altres espais públics, amb el reforç d’una màquina d’escombrar per a la neteja de vorals i un camionet amb una altra persona que realitza tasques de recollida de voluminosos i neteges d’espais propers al nucli urbà.
Durant l’any, puntualment i per esdeveniments programats o si la necessitat ho requereix, es fan reforços de neteja extraordinaris.
El servei de neteja manual i mecànica passa pels barris de la vila d’acord amb un calendari que s’estableix en funció de les necessitats estimades de cada zona a partir de la densitat de població i el grau d’utilització de la via pública.
Per aquest motiu, el centre urbà és netejat diàriament de dilluns a dissabte. La gran majoria de barris són netejats un o dos cops per setmana a nivell global, atenent al fet que alguns carrers poden requerir d’una major o menor periodicitat.

Calendari de la neteja pública a Súria
Aquest calendari és orientatiu i pot patir alteracions a conseqüència de les festes intersetmanals, les inclemències del temps o altres causes.

 • Neteja manual
  • De dilluns a dissabte: centre urbà, El Rastells.
  • Dilluns i dijous: Salipota.
  • Dimarts i divendres: Santa Maria, Bellavista, sector carrer Sant Antoni Maria Claret.
  • Dimecres i dissabte: Poble Vell, Sant Jaume.
  • Dissabte: Joncarets, sector carretera de Manresa.
  • Periodicitat quinzenal: Fusteret i Cal Trist.
 • Itineraris de la neteja manual a la via pública: Enllaç