Objectius i funcionament

El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació que pretén aplegar totes les persones i entitats que treballen des de diferents àmbits en la preservació i millora del medi ambient, recollint les experiències desenvolupades a Súria al llarg de molts anys des de diferents àmbits.
La seva constitució va tenir lloc el desembre de 2011, amb la participació de representants d’entitats, centres escolars, grups polítics i persones a títol individual.
Els objectius del Consell de Medi Ambient són, entre d’altres, els següents:

  • Mantenir un espai d’informació, col·laboració, comunicació, coordinació, estudi i debat entre l’administració local i el conjunt d’entitats i persones interessades del poble.
  • Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta i l’opinió dels sectors implicats.
  • Vetllar per la conservació, protecció i millora del medi ambient i de l’entorn.
  • Vetllar per la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
  • Fomentar noves actituds i hàbits sostenibles mitjançant campanyes de sensibilització.
  • Afavorir que la política mediambiental de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i ciutadanes de la vila.

L’òrgan de govern del Consell és un plenari que es reuneix amb una periodicitat mínima de sis mesos. La seva estructura es completa amb diferents comissions de treball. Actualment, el Consell de Medi Ambient compta amb quatre comissions de treball:

  • Comissió d’Escoles Verdes.
  • Comissió d’energia.
  • Comissió d’aigua i medi natural.
  • Comissió de residus i via pública.