Calendari de la Closcaneta

2017 Portada calendari de la CloscanetaLa Closcaneta és el personatge que simbolitza les iniciatives sobre medi ambient als ajuntaments de Súria, Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Castellnou de Bages i a l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Sant Martí de Torroella.

La publicació del calendari de la Closcaneta es va iniciar l’any 1997 per iniciativa de l’Ajuntament de Súria i es va convertir en una de les principals eines de difusió de temes mediambientals a la vila. Posteriorment, la seva distribució es va estendre als altres municipis esmentats.

En el calendari de l’any 2017, la Closcaneta ens ofereix diferents recomanacions per practicar el reciclatge responsable. Hi ha moltes raons per reciclar:

 • Per estalviar matèries primeres. Molts materials que es converteixen en residus provenen de minerals i recursos limitats o que no es poden reproduir i, per tant, es poden acabar.
 • Per estalviar aigua i energia, ja que reciclar o reutilitzar alguns residus consumeix menys aigua i energia que tornar a fer el producte nou.
 • Per reduir contaminació. El procés de reciclatge és menys contaminant que el d’obtenció a partir de la matèria primera.
 • Per allargar la vida útil dels abocadors, ja que si no reciclem els abocadors s’ompliran més ràpid i caldrà buscar una nova ubicació, que ningú vol prop de casa.
 • No reciclar resulta més car. La Generalitat cobra un ’impost’ als residus no recollits selectivament que van a l’abocador, diners que utilitza per fomentar la recollida selectiva. Per tant, si recollim selectivament, la taxa d’escombraries no haurà de pujar tant.

Les recomanacions de la Closcaneta per a l’any 2017 són les següents:

 • GENER.
  • Rebuig. Tot el que posem al contenidor de rebuig va a parar a l’abocador i ja no es pot reciclar. Al rebuig, el mínim!
  • Què hi podem posar: hi podem posar puntes de cigarreta, compreses i bolquers, pals d’escombrar, tovalloletes humides i mocadors de paper, restes de ceràmica, excrements d’animals, paper plastificat, etcètera.
  • Què no hi podem posar: tot el que es pugui reciclar, productes tòxics, etcètera.
  • Alternatives: reduir residus, reciclar, reutilitzar, reparar, etcètera.
 • FEBRER.
  • Vidre. Si reciclem el vidre estalviem energia, ja que fondre vidre és més fàcil que fondre sorra.
  • Què hi podem posar: tot tipus de vidre i de qualsevol color.
  • Què no hi podem posar: miralls (han d’anar a la deixalleria).
  • Alternatives: els envasos de vidre retornable són l’opció més ecològica. També podem reduir, reutilitzar, reciclar, etcètera.
 • MARÇ.
  • Paper. Si reciclem el paper estalviem taller arbres, molta energia i aigua.
  • Què hi podem posar: tot tipus de paper, cartró, etcètera.
  • Què no hi podem posar: paper d’alumini i brics (han d’anar als envasos), paper de cuina (ha d’anar a l’orgànica), mocadors de paper (han d’anar al rebuig), paper plastificar (ha d’anar al rebuig) i fotografies (han d’anar al rebuig).
  • Alternatives: reduir la impressió de paper, usar el paper per les dues cares i consumir paper reciclat.
 • ABRIL.
  • Matèria orgànica. Retornem a la terra el que n’havíem tret!
  • Què hi podem posar: tot el que havia estat viu (taps de suro, closques, ossos, espines…) i paper de cuina.
  • Què no hi podem posar: caques de mascotes, bolquers, compreses i olis.
  • Alternatives: no llençar el menjar, reaprofitar el que ens ha sobrat o no hem utilitzat, etcètera.
 • MAIG.
  • Envasos. Si reciclem el plàstic estalviem petroli i energia, i se’n poden fer un munt d’objectes quotidians.
  • Què hi podem posar: tot tipus de plàstic, llaunes, brics, paper i safates d’alumini, etcètera.
  • Què no hi podem posar: envasos de productes tòxics (han d’anar a la deixalleria).
  • Alternatives: evitar embolcalls superflus, fer servir bosses reutilitzables per a la compra, utilitzar basses compostables, comprar envasos familiars o a granel, etcètera.
 • JUNY.
  • Tòxics i perillosos. Atents als símbols que indiquen un contingut perillós per a nosaltres i per al medi ambient!
  • Què hi podem portar: envasos que portin els pictogrames de productes perillosos, inflamables o corrosius.
  • Alternatives: utilitzar productes no tòxics i prioritzar els productes ecològics.
 • JULIOL.
  • Restes de jardí. A la planta de compostatge es convertiran en un adob excel·lent.
  • Què hi podem portar: gespa, restes de poda, fulles, etcètera.
  • Què no hi podem portar: a la deixalleria no hi podem portar l’orgànica domèstica.
  • Alternatives: per a petites quantitats no cal anar a la deixalleria, ja que es poden dipositar al contenidor d’orgànica. També se’n pot fer autocompostatge, etcètera.
 • AGOST.
  • Oli vegetal o de cuina. Un litre d’oli pot fer una taca de 200 metres quadrats sobre l’aigua. Això fa que no hi entri l’oxigen i que els animals no en tinguin per respirar.
  • Què hi podem portar: oli usat de cuina, greixos de la paella, etcètera.
  • Què no hi podem portar: olis minerals de motors i màquines.
  • Alternatives: podem fer sabó molt útil per treure les taques d’oli.
 • SETEMBRE.
  • Piles i fluorescents. El mercuri que porten les piles i els fluorescents és altament tòxic i els éssers vius no l’eliminen, sinó que passa a la cadena alimentària.
  • Què hi podem portar: tot tipus de piles, fluorescents, bombetes, etcètera.
  • Alternatives: bombetes i fluorescents leds, energia solar, fer servir aparells que funcionin amb corrent elèctric, etcètera.
 • OCTUBRE.
  • Material elèctric i electrònic. Sempre que puguem és millor reparar, però si no es pot, reciclant es recuperen materials molt valuosos o costosos d’obtenir.
  • Què hi podem portar: material electrònic, telèfons mòbils, tots els aparells que funcionin amb corrent elèctric, piles i bateries, etcètera.
  • Alternatives: utilitzar estris manuals, reparar si s’espatllen, no llençar el que encara funciona, etcètera.
 • NOVEMBRE:
  • El millor envàs? El que no s’ha hagut de fabricar. Llençar no fa ric. Estalviar no fa pobre!
  • Consell: si no generéssim tants residus, no ens caldrien tants contenidors i podríem reduir les recollides i l’espai ocupat a carrers i places.
  • Alternatives: envasos retornables, compra a granel, boc’n roll, etcètera.
 • DESEMBRE.
  • Menys és millor. No és més ecologista qui recicla més, sinó qui menys residus genera.
  • Alternatives: comprar a granel i productes de proximitat, fer servir ’túper’, carmanyola, boc’n roll i bosses reutilitzables, comprar amb un sol embolcall, donar un segon ús als residus, reparar, etcètera.