Consum energètic d’equipaments municipals

L’Ajuntament de Súria fa pública la informació sobre els consums energètics dels equipaments municipals a través del web de l’àrea de Medi Ambient, amb l’objectiu d’oferir una informació clara i transparent sobre aquest tema als usuaris dels equipaments municipals i a la ciutadania en general.

Les dades poden ser descarregades en format editable i permeten veure’n l’evolució mensual i anual des del 2014, ja sigui globalment o desglossada per a cada equipament municipal. El sistema de recerca també permet separar les dades sobre consum d’electricitat i de gas.

Aquest apartat és una iniciativa sorgida del Consell Municipal de Medi Ambient, i s’ha portat a terme amb el suport de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i la Diputació de Barcelona.

– Enllaç a l’apartat informatiu sobre consums energètics dels equipaments municipals: http://www.suriamediambient.cat/consums-energetics/