Projectes

 • Aigua i medi natural
  • Projecte de recuperació i difusió dels valors naturals del Pla de Reguant i el riu Cardener. El seu objectiu és potenciar i recuperar els valors naturals del riu Cardener, així com facilitar a la població l’accés a aquest entorn natural i donar a conèixer els seus valors. Aquesta actuació també està inclosa en el Pla de Desenvolupament Local (PDL) de Súria. Seguiment: comissió de Medi Natural i Aigua del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.
  • Projecte de creació d’un voluntariat ambiental a Súria. El seu objectiu és crear i dinamitzar un grup fix de voluntariat ambiental, dedicat a la millora dels biòtops del municipi. Seguiment: comissió de Medi Natural i Aigua del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.
 • Energia
  • Projecte de comunicació dels consums energètics municipals. El seu objectiu és donar a conèixer els consums energètics i emissions de CO2, derivades de l’ús dels equipaments, incorporant-hi informació sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètica que es duguin a terme. Seguiment: comissió d’Energia del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.
 • Escoles Verdes
  • Treball temàtic sobre l’origen de l’energia. El seu objectiu és sensibilitzar l’alumnat sobre el bon ús de l’energia i les energies renovables. Seguiment: escoles de l’eix del Cardener i Comissió Escoles Verdes.
 • Residus i neteja viària
  • Instal·lació de papereres bicompartimentades a la via pública i als equipaments municipals. El seu objectiu és facilitar la recollida selectiva. Seguiment: comissió de Residus i Neteja Viària del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.