Millora ambiental del riu Cardener

L’Ajuntament de Súria va promoure entre els anys 2017-19 un pla d’actuacions per millorar l’estat ambiental de la llera del riu Cardener al seu pas pel municipi, seguint els objectius de la Regidoria de Medi Ambient de millorar els espais fluvials del poble (rius i rieres).

L’àmbit d’actuació d’aquest pla va ser la llera del riu Cardener al seu pas pel municipi de Súria, des de Cal Jover (límit amb el municipi de Navàs), fins a la zona dels Horts de La Pobla (pròxim al límit amb Callús).

Els seus objectius principals van ser:

  • Conservar i millorar l’estat ecològic del riu Cardener al seu pas pel municipi de Súria.
  •  Apropar de nou el riu als ciutadans de la vila, tant visualment com pel que fa al seu accés, a través del passeig del Riu que recorre tot l’àmbit i segueix fins el Pla de les Hortes i el bosc del Pla de Reguant.
  • Millorar l’estat de conservació de la llera del riu Cardener i eliminar obstruccions per tal de garantir la seguretat hidràulica i reduir el risc d’inundació.

Els treballs generals realitzats van ser:

  • Eliminació de la canya no autòctona (Arundo donax).
  • Retirada d’altres espècies al·lòctones i ruderals (bardisses) i arbres morts o caiguts.
  • Tala i retirada d’arbres en els punts on era necessària una aclarida selectiva per millorar la qualitat del bosc de ribera.