«

»

L’Institut Català d’Energia obre la convocatòria de subvencions per a sistemes d’emmagatzematge elèctric amb bateries d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

4 d’octubre de 2017

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha fet pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associades a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica o les comunitats de propietaris.

L’import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d’emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000 euros per sistema.

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, acabarà divendres 13 d’octubre.

Per a més informació, les persones interessades poden clicar sobre el següent enllaç:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-sistemes-demmagatzematge-denergia-electrica-amb-bateries-associats-a-installacions-fotovoltaiques-dautoconsum/