«

»

El Ple Municipal aprova l’inici dels tràmits per implantar el model de contenidors intel·ligents per a la recollida selectiva

29 DE DESEMBRE DE 2021

El Ple Municipal va aprovar per 6 vots a favor (PSC i GIIS), 4 vots en contra (ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) l’inici dels tràmits per a la implantació del model de contenidors intel·ligents en el sistema de recollida selectiva de Súria. L’aprovació va tenir lloc en la darrera sessió ordinària del Ple, que es va fer el passat dijous 23 de desembre.

Aquest acord desenvolupa una moció que el Ple Municipal havia aprovat el passat mes de maig. Arran de la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva, queda suspesa l’executivitat  d’un acord de l’any 2017 sobre la implantació del porta a porta, segons es fa constar en aquest nou acord aprovat en la darrera sessió del Ple.

L’Ajuntament encarregarà a la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener l’elaboració de l’estudi econòmic, la memòria, el reglament del servei i el disseny i realització de les campanyes necessàries per implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents.

La sessió del Ple Municipal es va fer amb l’absència del regidor no adscrit.